Hits: 115

Urban Delights Guangzhou

Hits: 115


The Tower and the rainbow Guangzhou 2011

Night Shift Guangzhou highways China 2011

The Coca-Cola Bus Guangzhou 2011

Architectural Dreams Guangzhou China 2011

Architectural Dreams Again Guangzhou China 2011

Skyline Guangzhou China 2011

Blue Roofs Guangzhou China 2011

Obvious Guangzhou China 2011

Helping Hands Guangzhou China 2011

Fashion Dreams Guangzhou China 2011

Sushi Lunch break Guangzhou China 2011

Lunch break at the fashion centre

Lunch break again at Fashion centre

Architectural Dreams Westernised marketing Guangzhou China 2011

Going green Guangzhou China 2011

The Lenin fried chicken Guangzhou

ABC Building Guangzhou Night Shift

Framed City View Guangzhou 2011

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com